Výzkumná a vývojová laboratoř Prostějov

 1. Vývoj koloristického systému pro přípravu malých a středně velkých šarží různých vodou ředitelných jedno i dvou komponentních nátěrových hmot.

  Laboratoř  vytvořila a obsluhuje fungující systém pro formulaci všech barevných odstínů pro současné i budoucí vodou ředitelné nátěrové hmoty. V rámci tohoto projektu laboratoř na základě vytvořeného koloristického sytému reaguje na požadavky zákazníků ohledně přípravy vzorků a menších šarží do cca 200 - 300 kg v nejrůznějších barvených odstínech. K tomuto účelu se používají hotové báze, které se tónují do příslušných odstínů.  Laboratoř je schopna efektivně a rychle reagovat na požadavky zákazníků, tak i na změny v technologii výroby bází a pigmentových past.

  Systém je schopen vytvářet receptury odstínů RAL do celkové barevné diference ΔE ≤1, případně korigovat vytvořené formulace na tuto kvalitu.
 2. Obsluha, dohled a zlepšování současného koloristického systému pro konvenční nátěrové hmoty.

  V současné době dobře fungující koloristické systémy není třeba upravovat. Pokud je to nutné, aktualizují se osvědčené receptury často vytvářených odstínů na základě technologických změn ve výrobě bází a pigmentových past. Cílem je zefektivňovat a usnadňovat proces přípravy barevných odstínů.
 3. Provoz maloprodukce pro východoevropský trh s odpovídající úrovní kontroly kvality.

  Laboratoř si udržuje systém kontroly kvality „produkce“ menších šarží vodou ředitelných nátěrových hmot pro východoevropské trhy a Německo.
 4. Vývoj nových produktů konvenčních i vodou ředitelných nátěrových hmot.

  Laboratoř je schopna vyvíjet nové produkty v oblasti vodou ředitelných i konvenčních nátěrových hmot. Úkolem laboratoře je také úprava stávajících produktů podle specifických požadavků zákazníků především z ČR a SK.
 5. Testování a zkoušení nových surovin.

  Úkolem laboratoře je také testování a zkoušení nových surovin, vyhledávání a testování tuzemských surovin a jejich možností uplatnění v nátěrových hmotách firmy Lankwitzer lackfabrik.
 6. Testování nátěrových hmot, analýza a návrhy řešení problémů zákazníků.

  Laboratoř si klade za cíl umět testovat co nejširší spektrum lakařských vlastností nátěrových hmot a nátěrových systémů. Laboratoř je schopna zkoušet a hodnotit antikorozní vlastnosti nátěrových hmot a systémů. Dále je úkolem laboratoře pomáhat s řešením problémů zákazníků spojených s aplikací nátěrových hmot, podporovat službami a informacemi obchodní činnost firmy, poskytovat technikům v terénu validní informace a kvalitní technické zázemí, navrhovat vhodné technologické postupy pro aplikaci nátěrových hmot přímo „na míru“ jednotlivým zákazníkům. Laboratoř úzce spolupracuje s firmou Lankwitzer service.
 7. Fourierova transformační infračervená spektroskopie

  Laboratoř disponuje FTIR spektrometrem, což je nástroj schopný identifikovat a porovnávat složení nátěrových hmot na základě získaných infračervených spekter. Pomocí tohoto zařízení jsme nejen schopni sami identifikovat např. původ, šarže, typ použité nátěrové hmoty, ale vzhledem k vytvoření knihoven spekter surovin a nátěrových hmot, jsme schopni podat i informace o chemickém složení neznámých nátěrových hmot a v nich použitých aditiv. Jsme schopni se vyjádřit ke stupni vytvrzení 2K nátěrových hmot apod.

Provozované zkoušky

Stanovení tvrdosti

 • Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla ČSN EN ISO 1522
 • Buchholzova vrypová zkouška ČSN EN ISO 2815

       

Mechanická odolnost

 • Zkouška ohybem (na válcovém trnu) ČSN EN ISO 1519
 • Zkouška ohybem (na kónickém trnu) ČSN EN ISO 6860
 • Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku ČSN EN ISO 6272-1

Stanovení jemnosti tření

Stanovení přelakovatelnosti

Stanovení UV odolnosti nátěrů

Metody přípravy vzorků a metody aplikace nátěrových hmot

 • Automatické zařízení pro nanášení nátěrových hmot ASTM D 823 C
 • Aplikace nátěrových hmot pravítkem ASTM D 3022, ASTM D 823
 • Aplikace nátěrových hmot rozprašování a stříkáním

            Nízkotlaké vzduchové stříkání

            Vysokotlaké stříkání (airless)

            Vysokotlaké stříkání (airmix)

Hodnocení vzhledu

Hodnocení podkladu

 • Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5:       
 • Určení profilu povrchu páskou metodou repliky ČSN EN ISO 8503-5, 1, 2
 • Určení profilu digitálním profiloměrem ASTM D 4417-B, ISO 3274,
 • Stanovení obsahu netěkavých látek

 

Stanovení hustoty

 • Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda ČSN EN ISO 2811-1
 • Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa ČSN EN ISO 2811-2

Klimatické podmínky

 • Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení ČSN EN 23270
 • Teplota vzduchu
 • Relativní vlhkost
 • Teplota povrchu
 • Rosný bod
 • ∆T – rodíl mezi rosným bodem a teplotou povrchu

Další vybavení laboratoře

 • Příprava mokrých vzorků NH

Dispergační zařízení

Ponorný perlový laboratorní mlýn

 • Horkovzdušné sušárny do 250 ̊C
 • Průmyslová chladnička s regulací teploty 0-15 ̊C