EvoKure

 • Extrémně rychlé zasychání
 • Dlouhá doba zpracovatelnosti
 • Povrch bez záprachu a nečistot
 • Vysoká ochrana proti korozi
 • Vysoká UV stabilita
 • Šetrný k životnímu prostředí
 • Vysoká pevnost
 • Obsah pevných částic více než 80%
 • Nízký obsah VOC, méně než 250g/L
 • Neobsahující IzokyanátyPředstavujeme produkt, který ušetří nejen čas - EvoKure


Zkušenosti s nátěrovým systémem EvoKure

Nátěrové hmoty a systémy EvoKure jsou tvořeny novým, moderním pojivovým systémem s unikátními vlastnostmi.

Tak připravené systémy poskytují technologicky, ekologicky a ekonomicky výhodné ochranné a dekorativní povlaky, zejména v oblasti složení, emise VOC a výhodných vlastností v nákladové oblasti při aplikaci.

Výsledky a diskuse korozních a adhezních testů pro korozní prostředí C3, C4 a C5.

Nátěrové hmoty značky EvoKure jsou moderní, dvousložkové barvy, vybavené velice zajímavou kombinací vlastností. Potenciál, který tyto vlastnosti skýtají, je možno efektivně využít zejména s ohledem na ekologické a ekonomické požadavky a pozitivní efekt mají na rychlost výrobního procesu.

V tabulce jsou uvedeny základní vlastnosti vybraných produktů značky EvoKure. Jedná se o produkty pro povrchovou úpravu kovů pro různé využití, včetně systémů pro povrchovou úpravu s velmi dlouhou životností v náročných korozních prostředích (včetně C5 podle ISO 12 944-2).

Tabulka 1: Přehled vybraných zástupců jednotlivých typů EvoKure:

Označení

Základ

Vrchní email

EvoKure 830

EvoKure 880

Tužicí poměr (hm.)

3,4 : 1

100 : 8

Netěkavé látky (hm.% / obj.%)

77 / 65

77 / 69

Zasychání (prach/manipulace)

25´/ 1,5 h

10´/ 30´

Pot life

1 h

24 h

Ředění (hm. díly)

5 – 10

0 – 10

VOC (g/litr)

335

265

Korozní odolnost nátěrových systémů EvoKure

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky testování korozní odolnosti podle ČSN EN ISO 12 944, pro korozní prostředí C4 – životnost VH a C5 – životnost VH.

Testy provedeny na ocelových plechách, čistota Sa 2½, drsnost medium G. Nátěrový systém je tvořen pouze základní barvou EvoKure 830 (ve všech případech uvedených v následujících tabulkách).

Tabulka 2: Test dle ČSN EN ISO 9227 NSS – 1440h, tloušťka ø 200 µm a dle ČSN EN ISO 6270-1 – 720h, tloušťka ø 260 µm, pro korozní prostředí C4-VH

Hodnocení plochy

Hodnocení v řezu

Norma

ISO 4628-2

ISO 4628-3

ISO 4628-4

ISO 4628-5

ISO 4628-8

puchýře

prorezavění

praskání

odlupování

koroze

delaminace

0(S0)

Ri0

0(S0)

0(S0)

0(S0)

0,30

ISO 9227

0(S0)

Ri0

0(S0)

0(S0)

nehodnotí se

ISO 6270-1Tabulka 3:Test dle ČSN EN ISO 12 944-6 – 16 cyklů, tloušťka ø 260 µm, C5-VH

Hodnocení plochy

Hodnocení v řezu

ISO 4628-2

ISO 4628-3

ISO 4628-4

ISO 4628-5

ISO 4628-8

puchýře

prorezavění

praskání

odlupování

koroze

delaminace

0(S0)

Ri0

0(S0)

0(S0)

5(S3)

4,08Tabulka 4:Test dle ČSN EN ISO 4624 – odtrhová zkouška přilnavosti

Popis vzorků

ČSN EN ISO 4624

MPa

směrodatná odchylka

Test po 720 h / ČSN EN ISO 6270-1

7,29

0,55

Test po 1440 h / ČSN EN ISO 9227 NSS

7,79

0,48

Test po 16 cyklech / ČSN EN ISO 12 944-6

5,56

0,79
Údaje ve výše uvedených tabulkách ukazují, že korozní odolnost deklarovaného nátěrového systému je na velmi vysoké úrovni. Hodnoty odtrhu a příslušná směrodatná odchylka ukazují na velice vyrovnaný soubor jednotlivých stanovených hodnot.

EvoKure 830 – dvousložková základní barva na kovy

Z tabulky 1 je patrné, že EvoKure 830 vyniká velice rychlým zasycháním, prosycháním a krátkým intervalem přelakovatelnosti za normální teploty, a nízkým obsahem VOC.

To představuje značnou výhodu pro výrobní takt, úsporu energie / času. S ohledem na možnost omezení spotřeby tepelné energie i omezení uhlíkové stopy. Taková kombinace ekologické, ekonomické a technologické výhody není příliš obvyklá.

Mimo to je možno aplikovat EvoKure 830 jako plnicí barvu / stříkací tmel v poměrně značných tloušťkách a tak omezit operace broušení.

EvoKure 880 – dvousložková lesklá vrchní barva

EvoKure 880 spojuje zajímavým způsobem velmi rychlé zasychání a velmi vysokou hodnotou pot life. Barva a tužidlo neobsahují izokyanáty.

Hodnota emitovaných VOC je při aplikaci velmi nízká. Dlouhý pot life umožňuje během aplikace významně lépe využívat pracovní dobu a snižovat aplikační ztráty.

Vlastnosti barvy (obecně barev EvoKure) a podstata jejich formulace umožňuje velmi přesně a efektivně „šít vlastnosti“ konečného produktu na míru uživateli a tak optimalizovat proces lakování.

Závěr

Produkty značky EvoKure představují zajímavou a v řadě ohledů originální skupinu barev, které nabízejí uživateli nové možnosti při aplikacích:

 • Neobsahují izokyanáty, jejichž užití je postupně omezováno z ekologických a hygienických důvodů.
 • Nabízejí vynikající kombinaci vlastností rychlost zasychání / pot life; to představuje možnost výhodných technických řešení a úspor.
 • Jejich vlastní uhlíková stopa / obsah VOC je na velmi příznivé úrovni.
 • Zasychání a vytvrzování v technicky příznivých časech za „normálních“, nezvyšovaných teplot představuje zjednodušení pracovních postupů, úsporu času, místa, energie a následně to znamená omezení uhlíkové stopy procesu jako celku.
 • Variabilita nastavení vlastností ve formulacích produktů EvoKure dovoluje modifikovat vlastnosti s cílem dosáhnout optimálního řešení pro daný případ aplikace.