Výzkumná a vývojová laboratoř Prostějov

Vývoj koloristického systému pro přípravu malých a středně velkých šarží různých vodou ředitelných jedno i dvou komponentních nátěrových hmot

Laboratoř  vytvořila a obsluhuje fungující systém pro formulaci všech barevných odstínů pro současné i budoucí vodou ředitelné nátěrové hmoty. V rámci tohoto projektu laboratoř na základě vytvořeného koloristického sytému reaguje na požadavky zákazníků ohledně přípravy vzorků a menších šarží do cca 200 - 300 kg v nejrůznějších barvených odstínech. K tomuto účelu se používají hotové báze, které se tónují do příslušných odstínů.  Laboratoř je schopna efektivně a rychle reagovat na požadavky zákazníků, tak i na změny v technologii výroby bází a pigmentových past.

Systém je schopen vytvářet receptury odstínů RAL do celkové barevné diference ΔE ≤1, případně korigovat vytvořené formulace na tuto kvalitu.

Obsluha, dohled a zlepšování současného koloristického systému pro konvenční nátěrové hmoty

V současné době dobře fungující koloristické systémy není třeba upravovat. Pokud je to nutné, aktualizují se osvědčené receptury často vytvářených odstínů na základě technologických změn ve výrobě bází a pigmentových past. Cílem je zefektivňovat a usnadňovat proces přípravy barevných odstínů.

Provoz maloprodukce pro východoevropský trh s odpovídající úrovní kontroly kvality

Laboratoř si udržuje systém kontroly kvality „produkce“ menších šarží vodou ředitelných nátěrových hmot pro východoevropské trhy a Německo.

Vývoj nových produktů konvenčních i vodou ředitelných nátěrových hmot

Laboratoř je schopna vyvíjet nové produkty v oblasti vodou ředitelných i konvenčních nátěrových hmot. Úkolem laboratoře je také úprava stávajících produktů podle specifických požadavků zákazníků především z ČR a SK.

Testování a zkoušení nových surovin

Úkolem laboratoře je také testování a zkoušení nových surovin, vyhledávání a testování tuzemských surovin a jejich možností uplatnění v nátěrových hmotách firmy Lankwitzer lackfabrik.

Testování nátěrových hmot, analýza a návrhy řešení problémů zákazníků

Laboratoř si klade za cíl umět testovat co nejširší spektrum lakařských vlastností nátěrových hmot a nátěrových systémů. Laboratoř je schopna zkoušet a hodnotit antikorozní vlastnosti nátěrových hmot a systémů. Dále je úkolem laboratoře pomáhat s řešením problémů zákazníků spojených s aplikací nátěrových hmot, podporovat službami a informacemi obchodní činnost firmy, poskytovat technikům v terénu validní informace a kvalitní technické zázemí, navrhovat vhodné technologické postupy pro aplikaci nátěrových hmot přímo „na míru“ jednotlivým zákazníkům. Laboratoř úzce spolupracuje s firmou Lankwitzer service.

Fourierova transformační infračervená spektroskopie

Laboratoř disponuje FTIR spektrometrem, což je nástroj schopný identifikovat a porovnávat složení nátěrových hmot na základě získaných infračervených spekter. Pomocí tohoto zařízení jsme nejen schopni sami identifikovat např. původ, šarže, typ použité nátěrové hmoty, ale vzhledem k vytvoření knihoven spekter surovin a nátěrových hmot, jsme schopni podat i informace o chemickém složení neznámých nátěrových hmot a v nich použitých aditiv. Jsme schopni se vyjádřit ke stupni vytvrzení 2K nátěrových hmot apod.

Provozované zkoušky

 • Stanovení tvrdosti 
  • Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla ČSN EN ISO 1522 
  • Buchholzova vrypová zkouška ČSN EN ISO 2815 
 • Mechanická odolnost 
  • Zkouška ohybem (na válcovém trnu) ČSN EN ISO 1519 
  • Zkouška ohybem (na kónickém trnu) ČSN EN ISO 6860
  • Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku ČSN EN ISO 6272-1 
 • Stanovení jemnosti tření 
 • Stanovení přelakovatelnosti 
 • Stanovení UV odolnosti nátěrů 
 • Metody přípravy vzorků a metody aplikace nátěrových hmot 
  • Automatické zařízení pro nanášení nátěrových hmot ASTM D 823 C 
  • Aplikace nátěrových hmot pravítkem ASTM D 3022, ASTM D 823 
  • Aplikace nátěrových hmot rozprašování a stříkáním 
   • Nízkotlaké vzduchové stříkání 
   • Vysokotlaké stříkání (airless) 
   • Vysokotlaké stříkání (airmix) 
 • Hodnocení vzhledu 
 • Hodnocení podkladu 
  • Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: 
  • Určení profilu povrchu páskou metodou repliky ČSN EN ISO 8503-5, 1, 2 
  • Určení profilu digitálním profiloměrem ASTM D 4417-B, ISO 3274, 
  • Stanovení obsahu netěkavých látek 
 • Stanovení hustoty 
  • Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda ČSN EN ISO 2811-1 
  • Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa ČSN EN ISO 2811-2 
 • Klimatické podmínky
  • Nátěrové hmoty a jejich suroviny. 
  • Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení ČSN EN 23270 
  • Teplota vzduchu 
  • Relativní vlhkost 
  • Teplota povrchu 
  • Rosný bod 
  • ∆T – rodíl mezi rosným bodem a teplotou povrchu 
 • Další vybavení laboratoře 
  • Příprava mokrých vzorků NH 
 • Dispergační zařízení 
 • Ponorný perlový laboratorní mlýn 
  • Horkovzdušné sušárny do 250 ̊C 
  • Průmyslová chladnička s regulací teploty 0-15 ̊C